Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7984
Title: Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II
Authors: Hoàng, Thị Lan Chi
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Kế toán quản trị
Vận dụng kế toán quản trị
Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 102 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7984
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiLanChi.TT.pdfTóm tắt587.14 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiLanChi.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.