Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7975
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp thị trường máy tính bảng ở Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Kim Ánh
Advisor: Đặng, Văn Mỹ, TS.
Keywords: Thương hiệu
Tính cách thương hiệu
Lòng trung thành thương hiệu
Thị trường máy tính bảng Đà Nẵng
Lòng trung thành của khách hàng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 180 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7975
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimAnh.TT.pdfTóm tắt546.81 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimAnh.TV.pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.