Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7970
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH Khởi Phát
Authors: Lê, Thành Phương
Advisor: Đường, Thị Liên Hà, TS.
Keywords: Hài lòng công việc
Yếu tố ảnh hưởng
Nhân viên
Công ty TNHH Khởi Phát
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 122 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7970
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhPhuong.TT.pdfTóm tắt728.31 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhPhuong.TV.pdfToàn văn1.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.