Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7968
Title: Hoàn Thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk
Authors: Bùi, Văn Yên
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Quản lý
Nguồn vốn ngân sách
Đăk Lăk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 110 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7968
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVanYen.TT.pdfTóm tắt411.24 kBAdobe PDFView/Open
BuiVanYen.TV.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.