Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7967
Title: Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình tại Phòng Giao dịch EAHLEO - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Đak Lak
Authors: Nguyễn, Danh Đức
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh gia đình
Nhân tố ảnh hưởng
Dịch vụ ngân hàng
Phòng Giao dịch Eahleo
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Bắc ĐakLak
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 96 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7967
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDanhDuc.TT.pdfTóm tắt245.03 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDanhDuc.TV.pdfToàn văn2.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.