Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7966
Title: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đak Lak
Authors: Nguyễn, Thụy Ngọc Oanh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Bảo lãnh ngân hàng
Dịch vụ bảo lãnh ngân hàng
Phát triển
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Chi nhánh Đắk Lắk
Giai đoạn năm 2010 - 2013
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.020; 103 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7966
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThuyNgocOanh.TT.pdfTóm tắt433.52 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThuyNgocOanh.TV.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.