Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7926
Title: Ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên - Nghiên cứu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Bích Thảo
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Cam kết gắn bó với tổ chức
Nhân viên ngân hàng
Hành vi công dân trong tổ chức
Địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 155 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7926
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiBichThao.TT.pdfTóm tắt633.73 kBAdobe PDFView/Open
TranThiBichThao.TV.pdfToàn văn2.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.