Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7919
Title: Hoàn thiện chính sách Marketing đối với dich vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai
Authors: Tào, Thị Công
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Chính sách Marketing
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng
Chi nhánh Nam Gia Lai
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Gia Lai
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7919
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TaoThiCong.TT.pdfTóm tắt314.61 kBAdobe PDFView/Open
TaoThiCong.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.