Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7915
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (VINASOY)
Authors: Phan, Thị Mỹ Kiều
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Khách hàng
Hoạt động kinh doanh
Công ty Sữa đậu nành Việt Nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 126 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7915
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiMyKieu.TT.pdfTóm tắt207.57 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiMyKieu.TV.pdfToàn văn2.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.