Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7905
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Advisor: Đường, Thị Liên Hà, TS.
Keywords: Dịch vụ Internet Banking
Nhân tố ảnh hưởng
Ý định sử dụng
Nghiên cứu
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Chi nhánh Đà Nẵng
Hành vi tiêu dùng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7905
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhNhan.TT.pdfTóm tắt461.44 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhNhan.TV.PDFToàn văn1.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.