Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7894
Title: Ảnh hưởng của quản trị thương hiệu nội bộ đến cam kết thương hiệu của nhân viên với tổ chức: Nghiên cứu tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Lê Kiều Tiên
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Quản trị thương hiệu nội bộ
Thái độ làm việc của nhân viên
Kinh doanh dịch vụ lưu trú
Cam kết thương hiệu của nhân viên
Nhân viên khách sạn
Nghiên cứu
Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị IKinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 133 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7894
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLeKieuTien.TT.pdfTóm tắt523.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLeKieuTien.TV.pdfToàn văn2.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.