Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7892
Title: Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking tại chi nhánh Ngân hàng Phương Đông thành phố Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thanh Tùng
Advisor: Đinh, Thị Lệ Trâm, TS.
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ Mobile Banking
Chất lượng dịch vụ
Dịch vụ ngân hàng
Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7892
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThanhTung.TT.pdfTóm tắt433.87 kBAdobe PDFView/Open
DoThanhTung.TV.pdfToàn văn850.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.