Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7890
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ BIDV E-Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Như Ngân
Advisor: Ngô, Thị Khuê Thư, TS.
Keywords: Dịch vụ BIDV E-Banking
Nhân tố ảnh hưởng
Dịch vụ ngân hàng
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 132 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7890
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiNhuNgan.TT.pdfTóm tắt497.49 kBAdobe PDFView/Open
DoThiNhuNgan.TV.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.