Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7889
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Quyên
Advisor: Đặng, Văn Mỹ, TS.
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ Mobile Banking
Chất lượng dịch vụ
Agribank
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 132 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7889
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLeQuyen.TT.pdfTóm tắt657.64 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLeQuyen.TV.pdfToàn văn2.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.