Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7888
Title: Quản trị quan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông tại chi nhánh Viettel Gia Lai
Authors: Đặng, Quốc Anh
Advisor: Trương, Hồng Trình, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Dịch vụ viễn thông
Quan hệ khách hàng
Chi nhánh Viettel Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 106 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7888
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangQuocAnh.TT.pdfTóm tắt391.98 kBAdobe PDFView/Open
DangQuocAnh.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.