Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7885
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên mạng xã hội Facebook đối với các sản phẩm sữa bột trẻ em của khách hàng Đà Nẵng
Authors: Trần, Thảo An
Advisor: Đường, Thị Liên Hà, TS.
Keywords: Mua hàng trực tuyến
Nhân tố ảnh hưởng
Nghiên cứu
Mạng xã hội Facebook
Sản phẩm sữa bột trẻ em
Khách hàng Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 124 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về hành vi mua hàng trực tuyến; Chương 2. Mô hình và thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7885
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThaoAn.TT.pdfTóm tắt523.52 kBAdobe PDFView/Open
TranThaoAn.TV.pdfToàn văn1.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.