Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7883
Title: Giải pháp marketing cho dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Ngô, Minh Quang
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Marketing
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Chi nhánh Đắk Lắk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 97 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7883
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoMinhQuang.TT.pdfTóm tắt282.4 kBAdobe PDFView/Open
NgoMinhQuang.TV.pdfToàn văn930.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.