Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7882
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Thịnh
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Quan hệ khách hàng
Nhân tố ảnh hưởng
Vietinbank Binh Định
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Định
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7882
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiXuan Thinh.TT.pdfTóm tắt441.7 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiXuanThinh.TV.pdfToàn văn2.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.