Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7880
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp khảo sát thực tế tại thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Authors: Mai, Thị Phước
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Nghiên cứu
Nhân tố ảnh hưởng
Quyết định mua
Hành vi người tiêu dùng
Thực phẩm đóng hộp
Tam Kỳ
Tỉnh Quảng nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7880
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiPhuoc.TT.pdfTóm tắt1.41 MBAdobe PDFView/Open
MaiThiPhuoc.TV.pdfToàn văn3.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.