Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7870
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua quần áo của nam giới tại Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Kim Dung
Advisor: Trương, Sỹ Quý, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Yếu tố ảnh hưởng
Quyết định mua
Hành vi người tiêu dùng
Quần áo nam
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 138 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7870
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiKimDung.TT.pdfTóm tắt628.42 kBAdobe PDFView/Open
HoThiKimDung.TV.pdfToàn văn2.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.