Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7866
Title: Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Development of Guarantee Services at Viet Nam Technology Commercial Joint - Stock Bank - Da Nang Branch
Authors: Phạm, Nguyễn Dũng Nguyên
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Phân tích
Chỉ tiêu đánh giá cho vay
Agribank
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh quận Liên Chiểu Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 144 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7866
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamNguyenDungNguyen.TT.pdfTóm tắt1 MBAdobe PDFView/Open
PhamNguyenDungNguyen.TV.pdfToàn văn6.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.