Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7865
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Improve Lending to Support Job Creation, Maintain and Expand Employment at the Bank for Social Policies, Da Nang City Branch
Authors: Nguyễn, Thị Công Viên
Advisor: Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Keywords: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
Tín dụng chính sách
Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Nẵng
Chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 134 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7865
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiCongVien.TT.pdfTóm tắt505.57 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiCongVien.TV.pdfToàn văn2.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.