Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7862
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Đà Nẵng
Other Titles: Complete Consumer Lending at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Cam Le District Branch
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Hạnh
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng thương mại
Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh quận Cẩm Lệ Đà Nẵng
Kiến nghị
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 129 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7862
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKieuHanh.TT.pdfTóm tắt880.2 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKieuHanh.TV.pdfToàn văn3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.