Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7861
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Other Titles: Credit Risk Management in Corporate Lending at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) - Ngu Hanh Son, Da Nang Branch
Authors: Trần, Thị Hiền Uyên
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 120 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7861
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHienUyen.TT.pdfTóm tắt1.02 MBAdobe PDFView/Open
TranThiHienUyen.TV.pdfToàn văn6.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.