Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7859
Title: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Phát triển dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ bảo lãnh NHTM
Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh
Bảo lãnh Ngân hàng Kỹ Thương
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 102 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7859
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt580.94 kBAdobe PDFView/Open
TranThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn2.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.