Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7855
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: The Effects of Capital Structure on the Profitability in All Firms Listed in Vietnamese Stock Exchange
Authors: Trần, Thụy Minh Châu
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Khả năng sinh lợi
Công ty niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 105 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7855
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThuyMinhChau.TT.pdfTóm tắt1.19 MBAdobe PDFView/Open
TranThuyMinhChau.TV.pdfToàn văn6.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.