Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7853
Title: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Situation Analysis for Short-term Loans to Business Individuals at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
Authors: Lê, Như Ngọc
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay
Cho vay ngắn hạn
Cá nhân kinh doanh
Phân tích
Vietinbank
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 130 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7853
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNhuNgoc.TT.pdfTóm tắt909.82 kBAdobe PDFView/Open
LeNhuNgoc.TV.pdfToàn văn8.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.