Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7806
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tái canh cà phê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông
Other Titles: Improving the Loan for Re-selling Coffee at the Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Dak Nong Branch
Authors: Trần, Thái Ngọc Dung
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Tái canh
Cà phê
Tiếp cận vốn
Agribank
Cho vay
Tobit
Probit
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Đắk Nông
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 144 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7806
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThaiNgocDung.TT.pdfTóm tắt936.47 kBAdobe PDFView/Open
TranThaiNgocDung.TV.pdfToàn văn6.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.