Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7804
Title: Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của ngành thép niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Tố Nhi
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Vận dụng mô hình
Mô hình chiết khấu dòng tiền
Định giá cổ phiếu
Ngành thép
Niêm yết
Sở Siao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 112 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7804
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiToNhi.TT.pdfTóm tắt350.61 kBAdobe PDFView/Open
TranThiToNhi.TV.pdfToàn văn2.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.