Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7791
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Consumer Credit Risk Management of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank - Da Nang Branch
Authors: Nguyễn, Thị Giang
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng
Kiểm soát rủi ro tín dụng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 121 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7791
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiGiang.TT.pdfTóm tắt620.18 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiGiang.TV.pdfToàn văn6.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.