Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7790
Title: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Analyzing the Situation of Customer Lending at SaiGon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank, Branch of Quang Nam
Authors: Phạm, Thị Ngọc Dung
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Phân tích
Ngân hàng TMCP Sài Còn - Hà Nội
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 124 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7790
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiNgocDung.TT.pdfTóm tắt717.67 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiNgocDung.TV.pdfToàn văn5.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.