Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7784
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Complete the Management of Value Added Tax at District Tax Department of Cam Le District, Da Nang City
Authors: Võ, Phan Hoàng Linh
Advisor: Nguyễn, Thành Đạt, TS.
Keywords: Thuế GTGT
Quản lý thuế
Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ
Thành phố Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 109 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7784
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoPhanHoangLinh.TT.pdfTóm tắt457.38 kBAdobe PDFView/Open
VoPhanHoangLinh.TV.pdfToàn văn7.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.