Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7782
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Finalization of Project Appraisal in Investment Loans at Danang Development Investment Fund
Authors: Trần, Hoàng Giang
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Quỹ đầu tư phát triển
Thẩm định dự án
Quỹ đầu tư
Cho vay đầu tư
Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 250 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7782
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHoangGiang.TT.pdfTóm tắt587.67 kBAdobe PDFView/Open
TranHoangGiang.TV.pdfToàn văn3.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.