Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7780
Title: Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp ngành dệt may tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Analysis of the Status of Lending to Textile Businesses in Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) - Da Nang Branch
Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Ngành dệt may
VIB
Phân tích
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 122 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7780
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiThuHien.TT.pdfTóm tắt9.22 MBAdobe PDFView/Open
DoThiThuHien.TV.pdfToàn văn13.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.