Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/778
Title: Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Sài Gòn thương tín chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hữu Anh Khoa
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tín dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngân hàng Sài Gòn Thương tín
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/778
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn văn633.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt142.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.