Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7778
Title: Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Ly
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Nợ xấu
Tín dụng
Quản trị nợ xấu
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7778
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiLy.TT.pdfTóm tắt311.18 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiLy.TV.pdfToàn văn788.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.