Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7777
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn
Other Titles: Credit Risk Control in Personal Loans Bussiness at Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development's Branch in Ngu Hanh Son District
Authors: Trần, Văn Huy
Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Ngăn ngừa
Chất lượng tín dụng
Thẩm định tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 139 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7777
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanHuy.TT.pdfTóm tắt701.36 kBAdobe PDFView/Open
TranVanHuy.TV.pdfToàn văn5.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.