Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7775
Title: Phân tích tình hình nợ công tại Việt Nam
Other Titles: Analysis of Public Debt in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Advisor: Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Keywords: Nợ công
Cây nhị phân
Khung nợ bền vững (DSF)
Nợ công theo nghĩa hẹp
Nợ công theo nghĩa rộng
Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 108 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7775
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuTrang.TT.pdfTóm tắt1.3 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuTrang.TV.pdfToàn văn9.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.