Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/777
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Bích
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: QUản lý chi
Ngân sách nhà nước
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/777
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.120.pdfToàn văn911.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt143.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.