Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7767
Title: Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Minh Trang
Advisor: Võ, Quang Trí, TS.
Keywords: Ý định sử dụng dịch vụ
Hành vi doanh nghiệp
Nghiên cứu
Marketing trực tuyến
Dịch vụ Markting trực tuyến
Thành phố Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 108 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7767
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiMinhTrang.TT.pdfTóm tắt1.08 MBAdobe PDFView/Open
PhamThiMinhTrang.TV.pdfToàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.