Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/776
Title: Phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Ngọc Hoàng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Tín dụng
Hộ sản xuất kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/776
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.106.pdfToàn văn647.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt168.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.