Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7759
Title: Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Advisor: Tống, Thiện Phước, TS.
Keywords: Nợ xấu
Công tác xử lý nợ xấu
Xử lý rủi ro
Trích lập dự phòng
Tài sản bảo đảm
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Quảng Ngãi
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7759
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhThuy.TT.pdfTóm tắt1.69 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhThuy.TV.pdfToàn văn46.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.