Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7756
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang
Other Titles: Analysis of Consumer Lending Activity at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank - Nha Trang Branch
Authors: Nguyễn, Châu Bảo Ngân
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Hoạt động cho vay
Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Techcombank Nha Trang
Chi nhánh Nha Trang
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 145 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7756
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenChauBaoNgan.TT.pdfTóm tắt812.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenChauBaoNgan.TV.pdfToàn văn2.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.