Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7746
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách khi sử dụng dịch vụ mặt đất tại Nhà ga Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Nghiên cứu
Yếu tố ảnh hưởng
Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ mặt đất
Nhà ga Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 144 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7746
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiQuynh.TT.pdfTóm tắt396.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiQuynh.TV.pdfToàn văn1.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.