Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7742
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
Other Titles: Credit Risk Management in Business Household Loans at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Quang Ngai Branch
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trinh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro
Tín dụng
Cho vay
Agribank Quảng Ngãi
Hộ kinh doanh
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 147 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7742
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuTrinh.TT.pdfTóm tắt1.39 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuTrinh.TV.pdfToàn văn7.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.