Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7730
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thảo
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Phân tích
Nhân tố ảnh hưởng
Hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp
Nhóm ngành xây dựng
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 95 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7730
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocThao.TT.pdfTóm tắt340.47 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocThao.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.