Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7696
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại thông minh tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Sang
Advisor: Đường, Thị Liên Hà, TS.
Keywords: Hành vi mua của khách hàng
Yếu tố ảnh hưởng
Điện thoại thông minh
Đà Nẵng
Nghiên cứu
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 109 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7696
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiSang.TT.pdfTóm tắt275.33 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiSang.TV.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.