Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7695
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố gắn kết sản phẩm đến lòng trung thành thương hiệu đối với người tiêu dùng xe ô tô Toyota tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Bích Vân
Advisor: Đường, Thị Liên Hà, TS.
Keywords: Gắn kết sản phẩm
Lòng trung thành thương hiệu
Thương hiệu Toyota
Nghiên cứu
Đà Nẵng
Nhân tố ảnh hưởng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 151 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7695
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiBichVan.TT.pdfTóm tắt295.4 kBAdobe PDFView/Open
DangThiBichVan.TV.pdfToàn văn1.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.