Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7691
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Thanh Lan
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Nghiên cứu
Nhân tố ảnh hưởng
Lòng trung thành
Nhân viên
Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 126 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7691
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiThanhLan.TT.pdfTóm tắt637.8 kBAdobe PDFView/Open
DangThiThanhLan.TV.pdfToàn văn3.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.