Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7690
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động mạng Vinaphone tại Gia Lai
Authors: Đặng, Thị Hiền
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Nhân tố ảnh hưởng
Hài lòng
Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ di động mạng Vinaphone
Chất lượng dịch vụ
Vinaphone
Tỉnh Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 140 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7690
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiHien.TT.pdfTóm tắt285.03 kBAdobe PDFView/Open
DangThiHien.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.